úvodní stránka
STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELOVÁ
A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ

Nacházíte se: Úvod » Základní informace » Historie
tisk

Historie

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž
Základní kámenje škola, která je vytvořená sloučením několika škol. Historie začíná dne 7. října 1977, kdy byl položen základní kámen internátu mlékárenského průmyslu v Kroměříži. Slavnostní poklep provedl tehdejší generální ředitel Mlékárenského průmyslu Praha MVDr. Jiří Gabriel. Nezůstalo ale jen u stavby internátu. V létě 1982 vrcholily pod vedením prvního ředitele ing. Emila Vraníka práce na otevření nové školy. Bylo jí Střední odborné učiliště potravinářské v Kroměříži na Pavlákově ulici. Již jméno ulice je příznačné, neboť profesor Pavlák byl významný český mikrobiolog a SOUP se v prvních letech své existence orientovalo především na přípravu pracovníků mlékárenského průmyslu. Zřizovatelem školy, otevřené 1. 9. 1982, bylo Generální ředitelství mlékárenského průmyslu Praha. Výuka byla zahájena s 255 žáky. V prvním ročníku byly otevřeny tři třídy učebního oboru biochemik se zaměřením pro mlékárenskou výrobu, druhé a třetí ročníky stejného oboru sem přešly z SOU ve Velkém Meziříčí a v Jeseníku. Do roku 1984 zde probíhala rovněž výuka v učebním oboru řezník-uzenář. Stalo se tak na základě dohody s GŘ průmyslu masného Praha. Jednalo se však vždy jen o první ročníky, pak žáci pokračovali ve studiu na SOUP v Brně.
V roce 1985 bylo SOUP převedeno pod podnikové ředitelství státního podniku Lacrum Brno. Zároveň zde byly otevřeny dva nové dvouleté učební obory: potravinářská výroba se zaměřením na výrobu cukrovinek a košíkářská výroba. Dvouleté učební obory byly vyučovány do roku 1992. V letech 1983–1990 bylo na škole realizováno dvouleté studium absolventů SOU jako kombinovaná forma studia (kombinace denního a dálkového) při zaměstnání. Studenti přicházeli z celých Čech a Moravy. Studium bylo zaměřeno na oblast mlékárenství, v té době nosnému programu školy. V roce 1989 byl otevřen čtyřletý studijní obor operátor potravinářské výroby. Poslední absolventi tohoto oboru maturovali v roce 1995.
V březnu 1987 zemřel první ředitel školy ing. Emil Vraník. Na jeho místo nastoupila RNDr. Jaroslava Peštuková, kterou vystřídal v roce 1990 na základě konkurzního řízení stávající ředitel ing. Petr Hajný.
Ve školním roce 1990–1991 bylo SOUP vyčleněno z podnikového ředitelství Lacrum Brno a stalo se odštěpným závodem tohoto podniku. V roce 1991 pak bylo převedeno jako příspěvková organizace pod MŠMT ČR a nabylo také právní subjektivitu. Od tohoto roku se začal výrazně měnit charakter celé školy. Ve školním roce 1991–1992 zahájila škola výuku v tříletých učebních oborech pekař a cukrář. Dále zde byla zřízena rodinná škola ukončená po třetím (popřípadě na vlastní žádost po druhém) ročníku závěrečnými zkouškami. Žákyně, které splnily kritéria, pak postupovaly do čtvrtého – maturitního ročníku. Rodinná škola zde existovala do roku 1997. Od školního roku 1992–1993 se na SOUP začalo vyučovat učebnímu oboru kuchař-číšník. Ve stejném roce byla otevřena odborná škola – dvouleté studium zakončené závěrečnými zkouškami, při kterém žáci získávali vědomosti z celé široké oblasti potravinářských výrob. Po jejím ukončení měli žáci možnost pokračovat v jednoletém, odborně a prakticky zaměřeném studiu a získat výuční listy. Výuka v takto koncipované odborné škole probíhala do roku 1995.
V roce 1994 škola dostává nový název – Integrovaná střední škola v Kroměříži. Zároveň byl otevřen první tříletý stupeň hotelové školy, jejíž poslední absolventi ukončili toto studium ve školním roce 1997–98. V roce 1997 byli poprvé přijímáni žáci do čtyřletého maturitního studia – hotelnictví a turismus. V témže roce dochází k obnovení maturitního nástavbového studia pro vyučené absolventy. Nejdříve byly zřízeny třídy nástavbového oboru "podnikání" v oboru pekař, cukrář, kuchař nebo číšník, později byl připojen obor "společné stravování".
V roce 1998 dochází k dalšímu přejmenování školy na název Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Kroměříži.
Byly zřízeny velmi dobře vybavené cukrářské dílny, podařilo se získat prostory pekárny v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, SOU a SOŠ získala do pronájmu Kavárnu Slávia v Kroměříži. V areálu školy byla vybudována školní restaurace, bar a cvičná kuchyně.
V roce 2002 došlo ke sloučení školy se Středním odborným učilištěm zemědělským a k převedení učebních oborů "chovatel koní a jezdec", "zahradník" a "řezník-uzenář". Zároveň škola získala sportovní areál na pionýrské louce v areálu Podzámecké zahrady a stáje včetně koní v tzv. Hubertcentru.
V roce 2004 bylo ve škole zřízeno ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně detašované pracoviště této univerzity a bylo otevřeno bakalářské studium v denní i kombinované formě ve studijním programu "chemie a technologie potravin“ studijní obor "technologie a řízení v gastronomii". V roce 2007 pak i kombinovaná forma magisterského studia, zakončená titulem "inženýr". V roce 2012 bylo toto pracoviště přesunuto do sídla UTB ve Zlíně.
Ke dni 1. září 2005 došlo ke změně názvu školy na Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, který odpovídá lépe a výstižněji struktuře školy.
V roce 2008 byla škola sloučena s Odborným učilištěm a Praktickou školou Kroměříž, která měla sídlo na Mánesově ulici v Kroměříži. Škola tak začala vyučovat i obory kategorie "E" a "C", tedy obory "Stravovací a ubytovací služby – zaměření Kuchařské práce", "Potravinářská výroba – zaměření Cukrářské práce", "Strojírenské práce – zaměření Zámečnické práce a údržba", "Zednické práce" a dvouletý obor "Praktická škola dvouletá". V roce 2009 byla výuka OU a PrŠ zcela převedena do areálu Na Lindovce.
Ke dni 1. 1. 2011 byla škola sloučena se Střední školou obchodu a gastronomie Koryčany, Zámecká 65, 768 05 Koryčany. Do výchovně vzdělávací nabídky přibyl obor "prodavač". Škola získala areál zámku a zámecké zahrady v Koryčanech.
Vysokou úroveň měla od začátku rovněž výchova mimo vyučování v domově mládeže, kde byli původně ubytováni téměř všichni žáci SOUP. Později byli do domova mládeže přijímáni žáci dalších kroměřížských středních, později i vyšších škol a v poslední době byla část lůžkové kapacity přebudována na typ vysokoškolských kolejí, část byla vyčleněna ke komerčnímu využívání.
Původní ubytovací nabídka 420 lůžek v domově mládeže na Pavlákově ulici byla stavebními úpravami rozšířena na 560 lůžek. Sloučením školy s SOU zemědělským se zvýšila ubytovací kapacita na 705 lůžek. V roce 2009 byla škola sloučena s Domovem mládeže a školní jídelnou Kroměříž ve Štěchovicích. Ubytovací kapacita vzrostla o další dva pavilony s kapacitou 250 lůžek. Po sloučení se školou v Koryčanech, jejíž součástí je i domov mládeže je konečná ubytovací kapacity 950 lůžek.
Obdobou je i nárůst stravovací kapacity, která je po sloučení se všemi školami 3000 jídel denně.
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž, která má v současné době asi 1000 žáků a 280 zaměstnanců nabízí svým žákům vedle povinné výuky krásné zahraniční praxe prakticky po celé Evropě, zapojení svých členů do projektů, dotovaných Evropskou unií a dalším zájemcům může poskytovat nové formy vzdělávání, například v rekvalifikačních kurzech, nebo v odborných seminářích a školeních. Jako člen mnoha profesních asociací a svazů úzce spolupracuje s budoucími zaměstnavateli žáků a může ovlivňovat výukové osnovy jejich potřebám.
Ing. Petr Hajný, ředitel školy

Česká verze English version Version française Deutsch version Spain version
Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Tel.: 573 504 511
Fax: 573 504 555
E-mail: skola@hskm.cz

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet
Bankovní spojení : KB Kroměříž, č.ú.18231–691/0100
Jubilejní ročník celorepublikové soutěže Sladké opojení
18.05.2019
Dne 15. května se do Kroměříže sjeli již popatnácté účastníci celostátní soutěže odborných učilišť v cukrářských dovednostech, aby předvedli, čemu se naučili. Letošní téma znělo „Tak jde čas…“
Travel&Meet vítězem soutěže studentských společností!
15.05.2019
Opět je tu po roce soutěž studentských společností. Letos se konal 7. ročník, soutěžilo šest společností, které byly zaměřené na cestování, přípravu pokrmů nebo kosmetiky.
Férová snídaně 2019
13.05.2019
Krásné májové počasí letos přilákalo účastníky Férové snídaně, která se opět konala i v našem městě.
Floristická soutěž oboru zahradník
13.05.2019
V pondělí dne 6. 5. 2019 soutěžili žáci druhého a třetího ročníku oboru zahradník na Florii Kroměříž v prostoru haly "A".
Finanční gramotnost je dnes nezbytná!
01.05.2019
Na závěr čtyřleté výuky ekonomických předmětů si studenti maturitní třídy 4. E ověřili své znalosti
Májová cena Frenštátu p. R. s účastí SŠHS Kroměříž
01.05.2019
V neděli 28. 4. 2019 se konala Májová cena Frenštátu pod Radhoštěm, kde se během tohoto soutěžního dne představila i dvojice reprezentující náš subjekt Střední školy hotelové a služeb Kroměříž – Ing. Michaela Fojtová a Casco Argentino.
Výběrové řízení
30.04.2019
Výběrové řízení: SŠHS Kroměříž – rekonstrukce strukturované kabeláže
První „ST“ sezony 2019 v ESC Olomouc
25.04.2019
Ve dnech 12. – 14. 4. 2019 se konaly první jarní skokové závody v areálu ESC (Equine Sport Centre) Olomouc, kde v sobotu 13. 4. startovala i dvojice za subjekt Střední školy hotelové a služeb Kroměříž - Ing. Michaela Fojtová s koněm Langar.
© 2019 všechna práva vyhrazena - HSKM.cz, mapa webu, RSS aktualit RSS aktualit
realizace: kromnet.cz