Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Vašinová

Konzultační místnost: Na Lindovce, budova A, kabinet 216

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 520

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:50 – 15:35 nebo po domluvě

Co nabízí:

Poradenství žákům a zákonným zástupcům při rizikových projevech žáků, s projevy nežádoucího chování – záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminální a kriminální chování, rizikové projevy sebepoškozování a další rizikové jevy. Preventivní programy pro třídy, práce na klimatu školní třídy, diagnostika sociálního klimatu ve třídách. Spolupráce školy se spolupracujícími subjekty, které mají v kompetenci problematiku prevence a intervence vč. následné péče při výskytu rizikových jevů, s metodikem prevence v poradně, Střediskem výchovné péče Kroměříž, K-centrem Kroměříž, OSPOD, Policie ČR, Městská policie Kroměříž a další. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Výchovný poradce – Pavlákova + obory E a C

Mgr. Drahomíra Čížková

Konzultační místnost: Pavlákova, kabinet 318

Na Lindovce, budova A, kabinet 319

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 636

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:50 – 15:35 nebo po domluvě

Co nabízí:

Kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků školy na Úřadech práce atd.

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb, příprava návrhů na další péči o tyto žáky. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. Předávání odborných informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o další kariérové cestě žáků. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních.

Výchovný poradce – Lindovka

Mgr. Kristýna Tvrdá

Konzultační místnost: Na Lindovce, budova A, kabinet 319

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 573

Konzultační hodiny: čtvrtek 14:50 – 15:35 nebo po domluvě

Co nabízí:

Kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků školy na Úřadech práce atd.

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb, příprava návrhů na další péči o tyto žáky. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. Předávání odborných informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o další kariérové cestě žáků. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních.

Školní psycholožka

Mgr. Hana Šušlíková

Konzultační místnost: Na Lindovce, budova H, místnost 210

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 572

Konzultační hodiny:

V časech konzultačních hodin mě najdete v pracovně nebo se pohybuji v areálu školy. Časové termíny mimo konzultační hodiny jsou možné dle individuální dohody. Pokud máte zájem o konzultaci u školní psycholožky, prosím objednejte se předem na smluvený termín buď osobně, prostřednictvím e-mailu, telefonicky.

PONDĚLÍ

8,30 – 14,00 hod.

ÚTERÝ

8,30 – 14,00 hod.

STŘEDA

8,30 – 14,00 hod.

ČTVRTEK

8,30 – 15,30 hod.

PÁTEK

8,00 – 11,30 hod.

 
Co nabízí:

K náplni práce školní psycholožky patří zejména psychologické poradenství, a to pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky.

Žákům nabízí podporu v následujících oblastech: problémy s učením, osobní, vztahové a rodinné problémy, obavy, úzkosti, strachy z různých důvodů, krizové situace a prožívání, nízké sebevědomí, asertivní dovednosti, komunikační dovednosti, osobnostní a profesní rozvoj.

Zájem o psychologickou podporu mohou využít jak žáci, tak zákonní zástupci, a to jak v rámci jednorázové psychologické konzultace, krizové intervence, tak i jako dlouhodobou spolupráci a podporu. Mezi činnost školního psychologa patří také besedy s žáky, podpora zdravého klimatu třídních kolektivů, osvětová činnost psychologa v rámci podpory duševního zdraví žáků. Forma spolupráce tak může být individuální i skupinová. Žák může využít služby školní psycholožky v základním rozsahu. Pokud žák potřebuje dlouhodobější psychologickou podporu, je nutný u nezletilých studentů individuální informovaný souhlas zákonného zástupce, v tomto směru probíhá ze strany školní psycholožky kontakt s rodiči pro získání souhlasu a dohodu o další spolupráci. Také při spolupráci školní psycholožky se zletilými žáky je kladen důraz na dostatečné informování žáků o poskytované podpoře a dohodě na jejím rozsahu a cíli. Spolupráce školní psycholožky v rámci školního prostředí se vždy odvíjí od konkrétních potřeb a funguje na základě vzájemné dohody na cílí a formě spolupráce. Do spolupráce mohou být na základě dohody zapojeny další osoby dle potřeby (rodiče, spolužáci, pedagogičtí pracovníci, atd.). Školní psycholožka je vázána mlčenlivostí. Tímto zaručuje, že informace z konzultací jsou důvěrné a bez souhlasu zletilého žáka nebo zákonného zástupce studenta nebudou poskytovány dalším osobám (mimo ohlašovací povinnosti).

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

  • dummy+420 573 504 511

  • dummy+420 573 504 611

  • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

zl kraj

Copyright SŠHS 2023 & HARO Czech - web pro každého
Správce webu: vaclav.vlnas@hskm.cz

Vyhledávání