Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Dne 19. 9. 2006 bylo na naší škole zřízeno Školní poradenské pracoviště, a to Rozhodnutím ředitele č. Ř-06-16. V rámci něj působí na škole výchovní poradci a školní metodici prevence. Ti spolu úzce spolupracují a společně zajišťují poradenské služby nejen žákům a třídním kolektivům, ale i rodičům a pedagogům školy. Obracet se na ně můžete nejen s problémy týkající se školy (školní neúspěšnost, strach ze školy, problémy v třídním kolektivu, kariérové poradenství atd.), ale i se svými osobními a vztahovými problémy.
Jejich činnost je vázána Pravidly pro činnost Školního poradenského pracoviště, se kterými se můžete seznámit zde.

Dokumenty školního poradenského pracoviště
Pravidla pro činnost Školního poradenského pracoviště

Školní poradenské pracoviště
K čemu slouží? Co je jeho náplní?

Nabízí:

Poradenství žákům a jejich zákonným zástupcům při

 • výukových problémech žáků
 • speciálních vzdělávacích potřebách žáků
 • mimořádném nadání žáků
 • výchovných problémech žáků
 • výskytu rizikového chování žáků
 • Poradenství žákům v osobních problémech
 • Prevence školního neúspěchu, techniky a hygiena učení
 • Kariérové poradenství vč. diagnostiky
 • Poradenství zaměřené na zpracování krize
 • Preventivní programy pro třídy, práce na klimatu školní třídy, diagnostika sociálního klimatu ve třídách

Školní psycholog
Mgr. Kristýna Maňásková
Konzultační místnost: Na Lindovce 1463/1, budova H, pracovna 206
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 503
Konzultační hodiny:
úterý 13:30 – 15:30
čtvrtek 13:30 – 15:30 nebo po domluvě

Práce psychologa:

 • Provádění individuální psychologické intervence zaměřené na sociální a komunikační dovednosti.
 • Individuální práce se žáky v osobních problémech (konzultace, vedení).
 • Techniky a hygiena učení, psychohygiena.
 • Krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce.
 • Práce s třídními kolektivy a metodické vedení pedagogů.
 • Zjišťování sociálního klimatu ve třídách a práce na něm, podpora spolupráce třídy a třídního učitele.
 • Konzultace s vyučujícími a zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech žáků.

Školní metodik prevence
Mgr. Jana Vašinová
Konzultační místnost: Na Lindovce, budova A, kabinet 216
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 520
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:50 – 15:35 nebo po domluvě

Poradenství žákům a zákonným zástupcům při rizikových projevech žáků, s projevy nežádoucího chování – záškoláctví, závislosti, násilí, vandalismus, sexuální zneužívání, zneužívání sektami, prekriminální a kriminální chování, rizikové projevy sebepoškozování a další rizikové jevy. Preventivní programy pro třídy, práce na klimatu školní třídy, diagnostika sociálního klimatu ve třídách. Spolupráce školy se spolupracujícími subjekty, které mají v kompetenci problematiku prevence a intervence vč. následné péče při výskytu rizikových jevů, s metodikem prevence v poradně, Střediskem výchovné péče Kroměříž, K-centrem Kroměříž, OSPOD, Policie ČR, Městská policie Kroměříž a další. Příprava podmínek pro integraci žáků se specifickými poruchami chování ve škole a koordinace poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

Výchovný poradce – Pavlákova + obory E a C
Mgr. Drahomíra Čížková
Konzultační místnost: Pavlákova, kabinet 319
Na Lindovce, budova A, kabinet 319
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 636
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:40 – 15:25 nebo po domluvě

Kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků školy na Úřadech práce atd.

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb, příprava návrhů na další péči o tyto žáky. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. Předávání odborných informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o další kariérové cestě žáků. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních.

Výchovný poradce – Lindovka
Mgr. Kristýna Tvrdá
Konzultační místnost: Na Lindovce, budova A, kabinet 319
Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 573 504 573
Konzultační hodiny: čtvrtek 14:50 – 15:35 nebo po domluvě

Kariérové poradenství žákům a zákonným zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových návštěv žáků školy na Úřadech práce atd.

Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb, příprava návrhů na další péči o tyto žáky. Zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními, koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků. Předávání odborných informací o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, o další kariérové cestě žáků. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních.

Kde nás najdete

Střední škola hotelová a služeb
Na Lindovce 1463/1
Kroměříž
767 01

Kontaktujte nás

 • dummy+420 573 504 511

 • dummy+420 573 504 611

 • dummy skola@hskm.cz

Fakturační údaje

IČ: 47934832
DIČ: CZ 47934832
REDIZO : 600015092
IZO: 107870878
ID datové schránky: fybxjet

Zlínský kraj

Vyhledávání